Wat is Hooggevoeligheid, hoogsensitief of HSP

Weet je niet of je hooggevoelig bent? Ben je op zoek naar meer informatie over wat hooggevoeligheid nu precies is? De volgende tekst is door mij zelf geschreven, dit is een deel van mijn afstudeer scriptie van mijn opleiding integrale psychosociale therapeut. Zelf ben ik hooggevoelig en ik ben best wel aan het worstelen geweest met mijn gevoeligheid, na diverse therapeutische opleidingen  en persoonlijke sessies werd het mij duidelijk dat mijn energieveld prikkels van de omgeving opnam.  Ook oude informatie, inprenting en blokkades vanuit mijn jeugd. Doormiddel van o.a. NLP en hypnotherapie heb ik mijn onbewuste en energie systeem (chakra’s) zoveel als ik kon schoongemaakt.

Door de sessies heb ik de weg vrijgemaakt naar mijn onbewuste en kon ik eindelijk luisteren naar mijzelf. Uit eigen ervaring weet ik dat NLP één van de manieren is om innerlijk te groeien. En te ontdekken dat hooggevoeligheid kracht van binnenuit is. Wil jij ook je eigen innerlijke stem horen?

Ben je er klaar voor om te ontdekken dat hooggevoelig een kracht van binnenuit jou is?! Ik heb een traject ontwikkeld waarbij je je delen in jezelf aandacht geeft, je energie veld leert beschermen en steeds meer gaat beseffen dat je er niet alleen bent. Je gidsen en spiritueel team staan je dagelijks bij, echter omdat we niet goed genoeg kunnen luisteren, kunnen we onze innerlijke leiding niet goed verstaan. Door naar jezelf te luisteren, begrijp je ook beter welke keuzes en stappen je dichter bij je levensdoelen brengen. Hierdoor bereik je wél je doelen. Geniet van de reis met NLP. Intuïtie & NLP

Ik deel graag een gedeelte van mijn scriptie: De vrije universiteit Brussel organiseerde in 2016 voor het eerst een wetenschappelijk congres voor hooggevoeligheid waarin de resultaten van de onderzoeken door o.a. klinische psychologe Elke Van hoof. Naast alternatieve therapeuten erkennen steeds meer huisartsen, psychiaters en psychologen het fenomeen hooggevoeligheid bestaat. Hooggevoeligheid is geen stoornis of aandoening, maar een persoonlijkheidskenmerk of een karaktereigenschap. Ongeveer 20% van de mensen wordt ermee geboren.

HSP is de afkorting van HoogSensitief. De woorden hooggevoeligheid en hoogsensitief word meestal door elkaar gebruikt het zijn allebei vertalingen van het Engelse ‘Highsensitive.’ Dat woord is afgeleid  van ‘senses’, wat zowel gevoel, verstand als zintuigen betekent, een heel erg ruim begrip. Hoogsensitieviteit is gevoeligheid vanuit je bewustzijn en je zintuigen. Je bent hooggevoelig als je aura gevoeliger is dan die van anderen. Je aura is je energieveld, de energie die je zelf uitstraalt, en dus je eigen ruimte.

De grens van je energieveld is de grens tussen jou en de buitenwereld. Als het energieveld gevoeliger is, voelt de persoon aspecten van de buitenwereld binnenkomen. Dit kan gaan over de energie van anderen, emoties van anderen en prikkels zoals onrust, lawaai, ruzie en kou. Vaak hebben mensen in het begin last van hun hoogevoeligheid. Ze ervaren de prikkels die ze uit hun omgeving oppikken, intenser dan anderen. Dit kan snel leiden tot overprikkeling.

 

Als deze vorm van overbelasting  te lang duurt, kan dit zelfs leiden tot een burn out of overspannenheid. Hooggevoeligheid heeft meer nadelen: Doordat de aura openstaat en details opneemt kan het gebeuren dat de aura, (de energetische energie om je lichaam heen) zintuigen overbelast raken dit heet overprikkeld. Als je geaard bent, doormiddel van wandelen en oefeningen om te aarde, word het teveel aan prikkels afgevoerd. De aura kan het te veel aan energie, wat niet van jou zelf is afvoeren naar de aarde waardoor de aura opschoont.

Dit vraagt regelmatig onderhoudt van je gehele aura en de bijbehorende chakra’s die er onderdeel van uit maken. Echter hooggevoeligheid is ook en kracht! Het is een prachtige eigenschap: je kan veel aanvoelen, veelal ook invoelen en spant aan weten.

Hsp en relaties, op zoek naar zielsverbintenis

De HSP-er heeft een grote behoefte en een verlangen om samen te smelten met de ander, het verlangen om zielverbintenis te voelen met de ander.

Indien je hoogsensitief bent, kan het lastig zijn om een relatie te onderhouden. Een nadeel van hooggevoeligheid kan zijn dat door het aanvoelen van er een neiging ontstaat dat de emoties en gevoelens van de ander goed kunt aanvoelen en zo de neiging krijgt om je partner ‘door te lichten’. Dit kan erg vervelend zijn voor deze partner, maar ook voor kennissen en diverse andere mensen bijvoorbeeld ook in een werk omgeving. HSP’er kunnen leren hun emoties gescheiden te houden ten opzichten van hun partner en van anderen.(aangepast)

 

Het is niet zo dat mensen met hooggevoeligheid ook partners zoeken die hoogsensitief zijn. Sterker nog, veel HSP-er hebben een partner die zelf helemaal niet hooggevoelig is. Over het algemeen zijn mensen met hooggevoeligheid minder gelukkig in relaties dan mensen die niet hoogsensitief zijn. Zij zijn namelijk meer aan het reflecteren over zichzelf, de partner en de relatie. Hierdoor kunnen er twijfels en andere oneindigheid ontstaan, te wijten aan de hooggevoeligheid. Tevens verbreken HSP’ers de relatie minder snel, omdat zij de emotionele gevolgen hiervan minder goed aankunnen dan mensen die niet hoogsensitief zijn. Indien hoogsensitieve mensen echter gaan voor hun relatie,  honderd procent achter staan en zullen er alles aan doen om deze relatie te laten slagen.

Iemand met hooggevoeligheid kan erg behoefte hebben aan structuur en routine. Communicatie blijft daar bij de belangrijkste factor voor een goede relatie, hooggevoelig of niet.

 

Magnetisme wordt uitgebeeld in de Griekse mythologie in het verhaal van Echo en Narcissus.

Hooggevoeligheid en narcisme

Een narcist en een HSP-er kunnen soms aantrekkende-magnetische kracht ervaren  elkaar aantrekken. Een pervasief (diepdoordringend) patroon van grandiositeit (in fantasie of gedrag) behoefte aan bewondering en gebrek aan empathie.

De hoogsensitieve persoon is heel empatisch, dit wil zeggen dat hij goed kan invoelen wat de ander nodig heeft. Vaak is een HSP-er opgegroeid in een gezin waar sprake was van een co-dependency, een sterke afhankelijkheid tussen ouders (vaak ook een narcist). De HSP-er zal alles doen om door de ander geliefd te worden, maar het gaat fout indien er sprake is van een overmatige afhankelijkheid of symbiose. Een relatie tussen de twee tegengestelde lijkt een perfecte aanvulling van elkaars behoeften, die sterk lijkt op een tweelingziel relatie. Maar omdat een narcist er alles aan doet om een ander te manipuleren en geen zelfreflectie kent, zal deze niet meegroeien en is de relatie gedoemd om te mislukken.

 

Hooggevoeligheid en gezin

Hoogsensitieve ouders hebben een aantal unieke uitdagingen. Een Hoogsensitieve ouder kan een uitdagingen als voordeel ervaren. Hoogsensitieve ouders zijn geweldig met non-verbale communicatie, dat betekend dat zij vaak goed kunnen omgaan met baby’s en peuters die leren te praten. Hoogsensitieve ouders zijn in het algemeen gewetensvol en perfectionistisch het geen betekent dat ze de tijd nemen om te leren en willen het goed doen.

Ook hebben hoogsensitieve ouders de neiging om van dichtbij de kinderen te observeren (denk hierbij aan de diepteverwerking). En die diepteverwerking stelt de ouders in staat tot grote inzichten. Zij is ten aanzien van kinderen, zien nodig is dit kan gaan over wat de beste keuze voedsel is bijvoorbeeld; meer natuurlijk suikers of biologisch groente en fruit of herkennen wanneer er gezondheidsproblemen zijn. In het algemeen zijn HSP-ouders consequenter in het geven van structuur, ook omdat de HSP-ouder dit zelf ook nodig heeft om het overzicht te behouden en de rust te behouden.

 

Elke ouder wordt geconfronteerd met uitdagingen. Door het moederschap lijkt het dat de HSP-moeder alles nog gevoeliger en kwetsbaarder aanvoelt. Dit kan wel eens teveel zijn en dat betekend extra gevoeligheid, dus extra bewust zijn. Veel HSP moeders krijgen te maken met extra zorgen, angsten, onzekerheden en stress wat enorm veel energie kost. De externe prikkels komen harder binnen via de zintuigen; horen, zien, voelen, proeven en ruiken. Vooral het gehoor is erg gevoelig bij een HSP (denk aan een krijsende baby in je oor).

En ook de interne prikkels worden heftiger ervaren: emoties, piekergedachten, het aanvoelen van anderen en de omgeving, ect. HSP moeders zijn constant extra alert en gefocust  zij nemen alles gedetailleerder waar en alles komt harder binnen. Door het perfectionisme en is er  de constante vraag of zij het wel goed doet. Het is belangrijk op tijd te ontspannen zodat de HSP-moeders niet overprikkeld raakt en bij zichzelf kan blijven. Hierin is onder andere aarding weer heel belangrijk, regelmatig in contact met anderen ervaringen uitwisselen, rust en regelmaat, gedachten positieve ombuigen en energetisch reinigen.

 

 Hooggevoeligheid,  hoogsensitief  en werk

‘Wat is mijn roeping?’ ‘Welk werk past bij mij?’ Voor veel mensen is dit een vraag die zij zich op zeker moment stellen. Voor HSP-ers speelt dit misschien nog meer, omdat zij gevoeliger zijn voor bijvoorbeeld werkomstandigheden en van nature meer bezig zijn met zingeving. Sommige mensen weten van jongs af aan al wat ze willen en streven daar doelgericht op af. Voor anderen, waaronder veel HSP–ers, is het een hele zoek tocht om het werk te vinden dat bij hen past en dat goed voelt. Werk waarin zij tot haar recht komt en waarin talenten kunt benut worden.

De zoektocht naar passend werk gaat meestal met vallen en opstaan. Het is hierbij de uitdaging om naar je innerlijke stem te blijven luisteren en er gehoor aan te geven. Van nature neigen HSP-ers tot een meer adviserende rol.

Dit wil niet zeggen dat je als HSP-ers niet in de zakenwereld kunt zitten. Je kunt je intuïtie, creativiteit en sensitiviteit hier heel prima inzetten. Doen wat goed voelt, zowel lichamelijk als geestelijk,geeft ook de mogelijkheid voor de anderen iets te betekenen. Zowel voor zichzelf als voor de werkgever heeft de persoon dan veel meer te bieden.

Tijd en omgeving zijn belangrijke gebieden voor de HSP-er. Zij functioneren in het algemeen beter in een wat rustiger omgeving, waarin er voldoende tijd is voor de nemen taken. Ook de werkomgeving is van invloed: zaken zoals geluid, licht en werksfeer kunnen heel bepalend zijn voor het welbevinden van de hooggevoelige. Een hectische kantoor baan met veel herrie en stress is voor een HSP niet ideaal!

Het is ontzettend belangrijk om ook met betrekking tot werk en werkomstandigheden goed voor zichzelf te zorgen. Wees bewust en accepteer welke factoren er van belang zijn om goed te functioneren.

“ Binnen is buiten” hoe meer jij jezelf waardeert en accepteert zoals je bent, hoe meer de buitenwereld dit ook zal doen!

Heb je vragen? Wil je een afspraak maken?

Neem contact op via het onderstaand contact formulier,app of bel Tanja 06 117 679 37. Stuur je liever een mail: contact@tanjatuynmanmedium.nl

Je bent van harte welkom, geniet van je dag!