Liefde aan jezelf geven is nummer 1. Terwijl de hooggevoelige meer liefde geeft aan de ander.

Wat is Hooggevoeligheid, hoogsensitief of HSP
 
Wetenschappelijk onderzoek Hooggevoeligheid
De vrije universiteit Brussel organiseerde vorig jaar voor het eerst een wetenschappelijk congres voor hooggevoeligheid waarin de resultaten van de onderzoeken door o.a. klinische psychologe Elke Van hoof. Na de alternatieve therapeuten erkennen nu ook steeds meer huisartsen, psychiaters en psychologen dat hooggevoeligheid bestaat. Hooggevoeligheid is geen stoornis of aandoening, maar een persoonlijkheidskenmerk of een karaktereigenschap. Ongeveer 20% van de mensen wordt ermee geboren.


HSP is de afkorting van HoogSensitief.
 
De woorden hooggevoeligheid en hoogsensitief word meestal door elkaar gebruikt het zijn allebei vertalingen van het Engelse ‘HighSensitive.’ Dat woord is afgeleid  van ‘senses’, wat zowel gevoel, verstand als zintuigen betekent. Een heel erg ruim begrip dus. Hoogsensitieviteit is gevoeligheid vanuit je bewustzijn en je zintuigen. Je bent hooggevoelig als je aura gevoeliger is dan die van anderen. Je aura is je energieveld, de energie die je zelf uitstraalt, en dus je eigen ruimte. 
De grens van je energieveld is de grens tussen jou en de buitenwereld. Als dat energieveld gevoeliger is voel je de buitenwereld binnenkomen. Dat kan gaan over de energie van anderen, emoties van anderen en prikkels zoals onrust, lawaai, ruzie en kou. Vaak hebben mensen in het begin last van hun hoogevoeligheid. Ze ervaren de prikkels die ze uit hun omgeving oppikken, intenser dan anderen. Dit kan snel leiden tot overprikkeling. Als deze vorm van overbelasting  te lang duurt, kan dit zelfs leiden tot een burn out of overspannenheid. Maar hooggevoeligheid heeft ook zo zijn nadelen. Doordat de aura openstaat en details opneemt kan het gebeuren dat de aura vol raakt, dat zorgt ervoor dat de zintuigen overbelast worden, dan kan het gebeuren dat je overprikkeld raakt.
Wanneer je zorgt dat je geaard blijft, doormiddel van wandelen en oefeningen om te aarde, word het teveel aan prikkels afgevoerd naar de aarde. Je aura kan het te veel aan energie afvoeren naar de aarde waardoor de aura weer schoon is. 
Dit vraagt regelmatig onderhoudt van je gehele aura en de bijbehorende chakra’s.
Hooggevoeligheid is ook en kracht! Het is een prachtige eigenschap, die je veel kan brengenHsp en relaties, op zoek naar zielsverbintenis
 
Er is voor de HSP’ers een grote behoeften, verlangen om samen te smelten met de ander, het verlangen om de zielverbintenis te voelen met de ander. 
Wanneer je hoogsensitief bent, kan het lastiger zijn om een relatie te onderhouden. Een nadeel van hooggevoeligheid en relaties is dat je de emoties en gevoelens van de ander goed kunt aanvoelen en zo de neiging krijgt om je partner ‘door te lichten’. Dit kan erg vervelend zijn voor je partner, maar ook voor kennissen en andere mensen in je omgeving. HSP’ers moeten proberen hun emoties geschieden te houden met die van hun partner. Het is niet zo dat mensen met hooggevoeligheid ook partners zoeken die hoogsensitief zijn. Sterker nog, veel HSP’ers hebben een partner die zelf helemaal niet hooggevoelig is. Over het zijn mensen met hooggevoeligheid minder gelukkig in relaties dan mensen die niet hoogsensitief zijn. Zij zijn namelijk meer aan het reflecteren over zichzelf, de partner en de relatie. Hierdoor kunnen er twijfels en andere oneindigheid ontstaan, te wijten aan de hooggevoeligheid. Tevens verbreken HSP’ers de relatie minder snel, omdat zijn de emotionele gevolgen hiervan minder goed aankunnen dan mensen die niet hoogsensitief zijn. Wanneer hoogsensitieve mensen echter geloof hebben in een relatie, staan zij hier ook voor honderd procent achter en zullen er alles aan doen om deze relatie voor te laten bestaan.
Iemand met hooggevoeligheid kan erg behoeften hebben aan structuur en routine, communicatie is hoe dan ook de belangrijkste factor voor een goede relatie, of jij of je partner nu hooggevoelig zijn of niet.

Hooggevoeligheid en narcisme
 
De relatie met een narcis en de aantrekkende- magnetische kracht die de partners op elkaar uitoefenen. Aan de ene kant de HSP -er en aan de andere kant de narcis.
In de DSM 5 wordt de Narcist onderverdeeld onder de persoonlijkheidsstoornissen. 
Een pervasief (diepdoordringend) patroon van grandiositeit (in fantasie of gedrag) behoefte aan bewondering en gebrek aan empathie.
De hoogsensitief persoon is heel empatisch, dat wil zeggen dat deze goed kan invoelen wat de ander nodig heeft. Vaak is een HSP- er opgegroeid in een gezin waar sprake was van een codepency, een sterkt afhankelijkheid van één van de ouders (vaak een narcist). 
De HSP- er zal alles doen voor een ander om geliefd te worden, maar het gaat fout als daar een overmatige afhankelijkheid of symbiose uit voorkomt. Een relatie tussen de twee tegengestelde lijkt een perfecte aanvulling van elkaars behoeften, die sterk lijkt op een tweelingzielrelatie. Maar omdat een narcist er alles aan doet om een ander te manipuleren en geen zelfreflectie kent, zal deze niet meegroeien en is de relatie gedoemd om te mislukken. 
Magnetisme wordt uitgebeeld in de Griekse mythologie in het verhaal van Echo en Narcissus.

Hooggevoeligheid en opvoeding
 
Hoogsensitieve ouders hebben een aantal unieke uitdagingen. Om een Hoogsensitieve ouder te zijn betekent zowel een uitdagingen als voordelen. Hoogsensitieve ouders zijn geweldig met non-verbale communicatie, wat betekend dat we vaak goed kunnen omgaan met baby’s en peuters die leren te praten. Hoogsensitieve ouders zijn in het algemeen gewetensvol en perfectionistische wat betekent dat ze de tijd nemen om te leren en iets correct e kunnen doen.  
Ook hebben hoogsensitieve ouders de neiging om van dichtbij onze kinderen te observeren (denk hierbij aan de diepte verwerking). En die diepte verwerking stelt de ouders in staat tot grote inzichten. Zij zijn in staat tot het zien wat kinderen nodig hebben, dit kan gaan over wat het beste keuze voedsel is bijvoorbeeld; meer natuurlijk suikers of biologisch groente en fruit of wanneer er gezondheid problemen zijn, kan de voorkeur gaan naar een alternatieve oplossing. In het algemeen zijn HSP ouders consequenter in het geven van structuur, ook omdat de HSP ouder dit zelf ook nodig heeft om het overzicht te behouden en de rust te behouden.
 
Elke ouder wordt geconfronteerd met uidagingen. Door het moederschap lijkt het dat de HSP moeder alles nog gevoeliger en kwetsbaarder aanvoelt. Dit kan wel eens teveel zijn en dat betekend extra gevoeligheid dus extra bewust zijn. Veel HSP moeders krijgen te maken met extra zorgen, angsten, onzekerheden en stress wat enorm veel energie kost. De externe prikkels komen harder binnen via de zintuigen; horen, zien, voelen, proeven en ruiken… vooral het gehoor is erg gevoelig bij een HSP (denk aan een krijsende baby in je oor). En ook de interne prikkels worden heftiger ervaren: emoties, piekergedachten, het aanvoelen van anderen en de omgeving, ect.. HSP moeders zijn constant extra alert en gefocust bezig, neem alles gedetailleerder waar en alles komt harder binnen, en dan nog het perfectionisme  en de constante vraag of je het wel goed doet. Het is belangrijk om op tijd te ontspannen zodat de HSP moeder niet overprikkeld raakt en bij zichzelf kan blijven. Hierin is onder anderen aarding heel belangrijk, regelmatig in contact met andere ervaringen uitwisselen, rust en regelmaat, gedachten positieve houden en energetisch reinigen. 


Hooggevoeligheid,  hoogsensitief  en werk
 
‘Wat is mijn roeping?’ ‘Welk werk past bij mij?’ Voor veel mensen is dit een vraag die zijn zich op zeker moment stellen. Voor HSP- ers speelt dit misschien nog meer, omdat zij gevoeliger zijn voor bijvoorbeeld werkomstandigheden en van nature meer bezig zijn met zingeving. Sommige mensen weten vanaf jongs af aan al wat ze willen en streven daar doelgericht op af. Voor anderen, waaronder veel HSP –ers, is het een hele zoek tocht om het werk te vinden dat bij hen past en dat goed voelt. Werk waarin je tot je recht komt en je talenten kunt benutten.

De zoektocht naar passend werk kan er een zijn met diverse zijstappen, en met vallen en weer opstaan. Het is hierbij de uitdaging om toch naar je innerlijke stem te luisteren en hier gehoor aan te geven. Blijf dus vooral zoeken naar de voor jou meest geschikte baan en werkomgeving. Van nature neigen HSP’s tot een meer adviserende rol. 
Dat wil niet zeggen dat je als HSP niet in de zakenwereld kunt zitten. Je kunt je intuïtie, creativiteit en sensitiviteit hier heel goed inzetten. Doen vooral wat voor jou goed voelt. Want hoe beter je jezelf voelt, zowel lichamelijk als geestelijk, hoe meer je voor de anderen kan betekenen. Je hebt dan zowel voor je privé als werkgever veel meer te bieden. 
Tijd en omgeving zijn belangrijke gebieden voor de HSP- er. Zij functioneren in het algemeen beter in een wat rustiger omgeving, waarin er voldoende tijd is voor hun taken. Ook de werkomgeving is van invloed: zaken zoals geluid, licht en werksfeer kunnen heel bepalend zijn voor het welbevinden van een hooggevoelige. Een hectische kantoor baan met veel herrie en stress is voor een HSP niet ideaal! 
Het is ontzettend belangrijk om ook met betrekking tot je werk en werkomstandigheden goed voor jezelf te zorgen. Wees je bewust van en accepteer welke factoren er van belang zijn om goed te functioneren. 

Valkuilen 
 
In welk beroep je als HSP ook werkzaam bent, er zijn een aantal valkuilen waar je voor moet waken. Om een aantal veelvoorkomende te noemen: faalangst. De angst om niet goed genoeg te zijn, kan je danig in de weg zitten en je blokkeren. Probeer je te focussen op je kwaliteiten en op je successen: ‘waar je, je aandacht op richt, groeit! Perfectionisme:  je wilt het allemaal té goed doen en overwerkt jezelf. Probeer het optimale punt te vinden tussen kwaliteit leveren en de benodigde inspanning. Overprikkeling: Probeer tijdig rust en ontspanning te nemen. zelfs in stressvolle tijden kan het al helpen om je bijvoorbeeld een paar minuten terug te trekken en even diep en aandachtig te ademen. Teveel medeleven: jezelf verliezen in de problemen van anderen of andermans emoties overnemen. 

" Binnen is buiten” hoe meer je jezelf waardeert en accepteert zoals je bent, hoe meer de buitenwereld dat ook zal doen!